Links

Stremmingen

Een overzicht van alle actuele stremmingen vind je bij Rijkswaterstaat

Een kaart-overzicht van alle actuele stremmingen vind je bij Rijkswaterstaat

Stremmingen Waterschap Noorderzijlvest

NOS Teletekst – Stremmingen Nederlandse binnenvaart

Watersportfederatie

Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen

Varen doe je samen,

In het kader van Varen doe Je Samen worden en diverse informatieve folders en flyers verstrekt aan vaarweggebruikers over uiteenlopende onderwerpen zoals het blauwe bord, schutten in sluizen, snelle motorboten, inventarisatie aan boord en nog veel meer!

In deze boekjes en folders worden aanwijzingen en tips gegeven voor de wijze waarop u veilig het water op kunt. Op deze website vindt u de geactualiseerde folders en flyers alsmede de diverse Knooppuntenboekjes en kunt u deze uitgaven downloaden.

Tevens biedt www.varendoejesamen.nl u andere nuttige informatie en nieuwtjes over het gebied van uw keus!